Các loại Mứt Tết

Tổng hợp các loại mứt Tết không thể thiếu trong dịp Tết Kỷ Hợi, mứt dùng để tiếp khách, bạn bè, đối tác vì vậy dĩa mứt các đa dạng thì bạn càng thể hiện phong cách gia chủ

Tên Mứt TếtGiá
Mứt Dừa 1 kg128,000
Mứt xuân Đào 1 kgLiên hệ
Mứt Xoài Xanh Dẻo 1 kg230,000
Mứt Xoài Xanh Chua Cay 1 kgLiên hệ
Xem Thêm
Mứt Dừa 1 kg
128,000
Xem chi tiết
Mứt xuân Đào 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Mứt Xoài Xanh Dẻo 1 kg
230,000
Xem chi tiết
Mứt Xoài Xanh Chua Cay 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
mứt Xoài Khô 1 kg
300,000
Xem chi tiết
Mứt Vỏ Chanh 1 kg
89,000
Xem chi tiết
Mứt Vỏ Chanh Dây 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Mứt Vỏ Cam 1 kg
350,000
Xem chi tiết
mứt việt quất 1 kg
400,000
Xem chi tiết
Mứt Thơm 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Mứt Táo Xanh 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Mứt Táo Tàu 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Mứt Táo 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Mứt Tắc 1 kg
110,000
Xem chi tiết
Mứt Rong Biển Sấy Khô 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Mứt Rau Câu Dẻo 1 kg
300,000
Xem chi tiết
Mứt Ổi 1 kg
60,000
Xem chi tiết
mứt Nghệ 1 kg
180,000
Xem chi tiết
Mứt Me Ngào Đường 1 kg
180,000
Xem chi tiết
Mứt Me 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Mứt Me Khô 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Mứt Mãng Cầu 1 kg
220,000
Xem chi tiết
Mứt Mận Cơm 1 kg
130,000
Xem chi tiết
Mứt Mận Bac 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Mứt Kiwi 1 kg
119,000
Xem chi tiết
Mứt Khoai Tây 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Mứt Khoai Môn Dẻo 1 kg
115,000
Xem chi tiết
Mứt Khoai Lang 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Mứt Khế 1 kg
140,000
Xem chi tiết
Mứt Hồng Bì 1 kg
150,000
Xem chi tiết
mứt Hạt Sen 1 kg
135,000
Xem chi tiết
Mứt Gừng 1 kg
175,000
Xem chi tiết
Mứt Giòn 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Mứt Đu Đủ 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Mứt Dẻo 1 kg
120,000
Xem chi tiết
mứt Đậu Trắng 1 kg
140,000
Xem chi tiết
Mứt Dâu Tằm 1 kg
250,000
Xem chi tiết
Mứt Đậu Phộng 1 kg
110,000
Xem chi tiết
mứt Đậu Đỏ 1 kg
95,000
Xem chi tiết
mứt Củ Sen 1 kg
160,000
Xem chi tiết
Mứt Củ Cải Trắng 1 kg
120,000
Xem chi tiết
Mứt Cóc Cay 1 kg
119,000
Xem chi tiết
Mứt Chuối Xanh 1 kg
165,000
Xem chi tiết
Mứt Chuối Sấy Ngào Đường 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Mứt Chuối 1 kg
150,000
Xem chi tiết
mứt Chuối Khô 1 kg
160,000
Xem chi tiết
Mứt Chùm Ruột 1 kg
160,000
Xem chi tiết
Mứt Chanh 1 kg
70,000
Xem chi tiết
Mứt Chà Là 1 kg
92,000
Xem chi tiết
mứt Cam Ngon 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Mứt Cà Rốt Khô 1 kg
140,000
Xem chi tiết
Mứt Cà Rốt Dẻo 1 kg
140,000
Xem chi tiết
Mứt Cà Chua Bi 1 kg
170,000
Xem chi tiết
Mứt Ca Cao 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
mứt Bưởi 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
mứt Bí Đỏ 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Mứt Bí Đao 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Mứt Bí Đá 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Mứt Atiso Đỏ 1 kg
240,000
Xem chi tiết
Mứt Anh Đào 1 kg
1,550,000
Xem chi tiết

Bảng giá Các loại Mứt Tết 2019

Tên Mứt TếtGiá
Mứt Dừa 1 kg128,000
Mứt xuân Đào 1 kgLiên hệ
Mứt Xoài Xanh Dẻo 1 kg230,000
Mứt Xoài Xanh Chua Cay 1 kgLiên hệ
mứt Xoài Khô 1 kg300,000
Mứt Vỏ Chanh 1 kg89,000
Mứt Vỏ Chanh Dây 1 kgLiên hệ
Mứt Vỏ Cam 1 kg350,000
mứt việt quất 1 kg400,000
Mứt Thơm 1 kg100,000
Mứt Táo Xanh 1 kg100,000
Mứt Táo Tàu 1 kg90,000
Mứt Táo 1 kgLiên hệ
Mứt Tắc 1 kg110,000
Mứt Rong Biển Sấy Khô 1 kgLiên hệ
Mứt Rau Câu Dẻo 1 kg300,000
Mứt Ổi 1 kg60,000
mứt Nghệ 1 kg180,000
Mứt Me Ngào Đường 1 kg180,000
Mứt Me 1 kg200,000
Mứt Me Khô 1 kg200,000
Mứt Mãng Cầu 1 kg220,000
Mứt Mận Cơm 1 kg130,000
Mứt Mận Bac 1 kg80,000
Mứt Kiwi 1 kg119,000
Mứt Khoai Tây 1 kgLiên hệ
Mứt Khoai Môn Dẻo 1 kg115,000
Mứt Khoai Lang 1 kg200,000
Mứt Khế 1 kg140,000
Mứt Hồng Bì 1 kg150,000
mứt Hạt Sen 1 kg135,000
Mứt Gừng 1 kg175,000
Mứt Giòn 1 kg150,000
Mứt Đu Đủ 1 kg100,000
Mứt Dẻo 1 kg120,000
mứt Đậu Trắng 1 kg140,000
Mứt Dâu Tằm 1 kg250,000
Mứt Đậu Phộng 1 kg110,000
mứt Đậu Đỏ 1 kg95,000
mứt Củ Sen 1 kg160,000
Mứt Củ Cải Trắng 1 kg120,000
Mứt Cóc Cay 1 kg119,000
Mứt Chuối Xanh 1 kg165,000
Mứt Chuối Sấy Ngào Đường 1 kg100,000
Mứt Chuối 1 kg150,000
mứt Chuối Khô 1 kg160,000
Mứt Chùm Ruột 1 kg160,000
Mứt Chanh 1 kg70,000
Mứt Chà Là 1 kg92,000
mứt Cam Ngon 1 kg100,000
Mứt Cà Rốt Khô 1 kg140,000
Mứt Cà Rốt Dẻo 1 kg140,000
Mứt Cà Chua Bi 1 kg170,000
Mứt Ca Cao 1 kgLiên hệ
mứt Bưởi 1 kgLiên hệ
mứt Bí Đỏ 1 kgLiên hệ
Mứt Bí Đao 1 kg80,000
Mứt Bí Đá 1 kg100,000
Mứt Atiso Đỏ 1 kg240,000
Mứt Anh Đào 1 kg1,550,000