Danh Sách Các Loại Cá Biển

Cá biến là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ. Cá biển chứa nhiều clo và fluo có tác dụng tốt đối với xương và răng. Ngoài ra cá còn có DHA đóng vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng của tế bào não và hệ thần kinh.

Tên Cá BiểnGiá
Cá Úc Thường 1 kg220,000
Cá tuyết 1 kg850,000
Cá Trích Xương 1 kg90,000
Cá Trích Vảy Xanh 1 kg90,000
Xem Thêm
Cá Úc Thường 1 kg
220,000
Xem chi tiết
Cá tuyết 1 kg
850,000
Xem chi tiết
Cá Trích Xương 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Cá Trích Vảy Xanh 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Cá Trích Sơ 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Cá Tráo Vây Lưng Đen 1 kg
26,000
Xem chi tiết
Cá Tráo Mắt To 1 kg
26,000
Xem chi tiết
Cá Tráo 1 kg
26,000
Xem chi tiết
Cá Trần Bì 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Trác Đuôi Ngắn 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Cá Trác Đuôi Dài 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Cá Trác Đỏ 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Cá Thu Vạch 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Cá Thu Nhật 1 kg
45,000
Xem chi tiết
Cá Thu Ngàng 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Cá Thù Lù 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Cá Thu Chấm 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Cá Song Sọc Ngang Đen 1 kg
55,000
Xem chi tiết
Cá Sòng Nhật Bản 1 kg
55,000
Xem chi tiết
Cá Song Mỡ 1 kg
55,000
Xem chi tiết
Cá Sòng Gió 1 kg
55,000
Xem chi tiết
Cá Song Điềm Gai 1 kg
55,000
Xem chi tiết
Cá Song Dẹt 1 kg
55,000
Xem chi tiết
Cá Song Chấm Xanh 1 kg
55,000
Xem chi tiết
Cá Song Chấm Trắng 1 kg
55,000
Xem chi tiết
Cá Sòng Chấm 1 kg
55,000
Xem chi tiết
Cá Sơn Đá 1 kg
165,000
Xem chi tiết
Cá Sạo 1 kg
170,000
Xem chi tiết
Cá Sạo Chấm 1 kg
170,000
Xem chi tiết
Cá Rô Biển 1 kg
45,000
Xem chi tiết
Cá Phèn Sọc Đen 1 kg
110,000
Xem chi tiết
Cá Phèn Khoai 1 kg
110,000
Xem chi tiết
Cá Phèn Hồng 1 kg
110,000
Xem chi tiết
Cá Phèn 2 Sọc 1 kg
110,000
Xem chi tiết
Cá Phèn 1 Sọc 1 kg
110,000
Xem chi tiết
Cá Ó Sao 1 kg
1,950,000
Xem chi tiết
Cá Nục Sồ 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Cá Nục Heo Cờ 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Cá Nục Đỏ 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Cá Nhụ Ấn Độ 1 kg
280,000
Xem chi tiết
Cá Nhụ 4 Râu 1 kg
280,000
Xem chi tiết
Cá Nhồng Vằn 1 kg
120,000
Xem chi tiết
Cá Nhồng Lớn 1 kg
120,000
Xem chi tiết
Cá Nhồng Đuôi Vàng 1 kg
120,000
Xem chi tiết
Cá Nhám Nhu Mì 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Nhám Đuôi Dài 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Nhám Điểm Sao 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Nhám Búa 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Ngựa Gai Dài 1 kg
6,000,000
Xem chi tiết
Cá Ngừ Vây Vàng 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Cá Ngừ Vằn 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Cá Ngừ Phương Đông 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Cá Ngừ Mắt To 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Cá Ngừ Chù 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Cá Ngừ Chấm 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Cá Ngừ Bò 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Cá Ngân 1 kg
64,000
Xem chi tiết
Cá Mú Vây Đen 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Cá Mú Vàng 2 Sọc Đen 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Cá Mú Vân Sống 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Cá Mú Than 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Cá Mú Sọc Dọc 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Cá Mú Sao 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Cá Mú Mép Đen 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Cá Mú Đỏ 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Cá Mú Dẹt 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Cá Mú Đá 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Cá Mú Chấm Vạch 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Cá Mú Chấm 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Cá Mú Chấm Đỏ 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Cá Mú Chấm Đen 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Cá Mối Vện 1 kg
60,000
Xem chi tiết
Cá Mối Vạch 1 kg
60,000
Xem chi tiết
Cá Mối Thường 1 kg
60,000
Xem chi tiết
Cá Mối Dài 1 kg
60,000
Xem chi tiết
Cá Mó Vẹt 1 kg
154,000
Xem chi tiết
Cá Miền Vàng Xanh 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Miễn Sành 4 Gai 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Miễn Sành 2 Gai 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Mập Miệng Rộng 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Mập Đúc Xu 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Măng 1 kg
35,000
Xem chi tiết
Cá Lượng Vây Đuôi Dài 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Cá Lượng Vạch Xám 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Cá Lượng Sáu Răng 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Cá Lưỡi Trâu 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Cá Lưỡi Búa 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Cá Liệt Xanh 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Cá Liệt lớn 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Cá Liệt Chấm 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Cá Liệt Bè 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Cá Kiếm 1 kg
240,000
Xem chi tiết
Cá Khoai 1 kg
105,000
Xem chi tiết
Cá Khế Vây Vàng 1 kg
180,000
Xem chi tiết
Cá Khế Vằn 1 kg
180,000
Xem chi tiết
Cá Khế Sáu Sọc 1 kg
180,000
Xem chi tiết
Cá Khế Mõm Ngắn 1 kg
180,000
Xem chi tiết
Cá Khế Mõm Dài 1 kg
180,000
Xem chi tiết
Cá Khế Chấm Vàng 1 kg
180,000
Xem chi tiết
Cá Kẽm Sọc Vàng 1 kg
140,000
Xem chi tiết
Cá Kẽm Hoa 1 kg
140,000
Xem chi tiết
Cá Hường 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Cá Hồng Vẩy Ngang 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Cá Hồng Vàng Sọc Mờ 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Cá Hồng Mala 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Cá Hồng Lang 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Cá Hồng Đỏ 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Cá Hồng Dãi Đen 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Cá Hồng Chấm Đen 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Cá Hồng Bốn Sọc 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Cá Hồng Bạc 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Cá Hồi 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Hè Mõm Dài 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Cá Hè Chấm Đỏ 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Cá Hanh Vàng 1 kg
130,000
Xem chi tiết
Cá Đuối Quạt 1 kg
145,000
Xem chi tiết
Cá Đuối Bồng Mõm Nhọn 1 kg
145,000
Xem chi tiết
Cá Đuối Bồng Đuôi Vằn 1 kg
145,000
Xem chi tiết
Cá Đục Bạc 1 kg
170,000
Xem chi tiết
Cá Dưa Xám 1 kg
220,000
Xem chi tiết
Cá Đù Nanh 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Cá Đù 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Cá Đù Chấm 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Cá Đù Bạc 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Cá Đổng Vây Sợi 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Cá Đổng 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Cá Đổng Đen 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Cá Đối 1 kg
85,000
Xem chi tiết
Cá Đỏ Da Lớn 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Dìa Công 1 kg
180,000
Xem chi tiết
Cá Đầu Vuông 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Dao Đỏ 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Dấm Trắng 1 kg
300,000
Xem chi tiết
Cá Dầm 1 kg
300,000
Xem chi tiết
Cá Cơm Trung Hoa 1 kg
18,000
Xem chi tiết
Cá Cơm Trắng 1 kg
18,000
Xem chi tiết
Cá Cơm Thường 1 kg
18,000
Xem chi tiết
Cá Cơm Ấn Độ 1 kg
18,000
Xem chi tiết
Cá Cờ Xanh 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Cá Cờ Lá 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Cá Cờ Gòn 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Cá Chuồn Cát 1 kg
190,000
Xem chi tiết
Cá Chình 1 kg
240,000
Xem chi tiết
Cá Chim Trắng 1 kg
270,000
Xem chi tiết
Cá Chim Gai 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Cá Chim Đen 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Cá Chỉ Vàng 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Cá Chẽm 1 kg
240,000
Xem chi tiết
Cá Chai 1 kg
130,000
Xem chi tiết
Cá Căng Vây To 1 kg
180,000
Xem chi tiết
Cá Cam Vân 1 kg
110,000
Xem chi tiết
Cá Cam Thoi 1 kg
110,000
Xem chi tiết
Cá Cam Sọc 1 kg
110,000
Xem chi tiết
Cá Bơn Cát 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Cá Bò Gai Lưng 1 kg
130,000
Xem chi tiết
Cá Bò Đuôi Dài 1 kg
130,000
Xem chi tiết
Cá Bò Da 1 kg
130,000
Xem chi tiết
Cá Bè Xước 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Cá Bè Toli 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Bạc Má 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Cá Ba Thú 1 kg
17,000
Xem chi tiết

Bảng giá Danh Sách Các Loại Cá Biển 2019

Tên Cá BiểnGiá
Cá Úc Thường 1 kg220,000
Cá tuyết 1 kg850,000
Cá Trích Xương 1 kg90,000
Cá Trích Vảy Xanh 1 kg90,000
Cá Trích Sơ 1 kg90,000
Cá Tráo Vây Lưng Đen 1 kg26,000
Cá Tráo Mắt To 1 kg26,000
Cá Tráo 1 kg26,000
Cá Trần Bì 1 kgLiên hệ
Cá Trác Đuôi Ngắn 1 kg90,000
Cá Trác Đuôi Dài 1 kg90,000
Cá Trác Đỏ 1 kg90,000
Cá Thu Vạch 1 kg150,000
Cá Thu Nhật 1 kg45,000
Cá Thu Ngàng 1 kg150,000
Cá Thù Lù 1 kg150,000
Cá Thu Chấm 1 kg150,000
Cá Song Sọc Ngang Đen 1 kg55,000
Cá Sòng Nhật Bản 1 kg55,000
Cá Song Mỡ 1 kg55,000
Cá Sòng Gió 1 kg55,000
Cá Song Điềm Gai 1 kg55,000
Cá Song Dẹt 1 kg55,000
Cá Song Chấm Xanh 1 kg55,000
Cá Song Chấm Trắng 1 kg55,000
Cá Sòng Chấm 1 kg55,000
Cá Sơn Đá 1 kg165,000
Cá Sạo 1 kg170,000
Cá Sạo Chấm 1 kg170,000
Cá Rô Biển 1 kg45,000
Cá Phèn Sọc Đen 1 kg110,000
Cá Phèn Khoai 1 kg110,000
Cá Phèn Hồng 1 kg110,000
Cá Phèn 2 Sọc 1 kg110,000
Cá Phèn 1 Sọc 1 kg110,000
Cá Ó Sao 1 kg1,950,000
Cá Nục Sồ 1 kg80,000
Cá Nục Heo Cờ 1 kg80,000
Cá Nục Đỏ 1 kg80,000
Cá Nhụ Ấn Độ 1 kg280,000
Cá Nhụ 4 Râu 1 kg280,000
Cá Nhồng Vằn 1 kg120,000
Cá Nhồng Lớn 1 kg120,000
Cá Nhồng Đuôi Vàng 1 kg120,000
Cá Nhám Nhu Mì 1 kgLiên hệ
Cá Nhám Đuôi Dài 1 kgLiên hệ
Cá Nhám Điểm Sao 1 kgLiên hệ
Cá Nhám Búa 1 kgLiên hệ
Cá Ngựa Gai Dài 1 kg6,000,000
Cá Ngừ Vây Vàng 1 kg100,000
Cá Ngừ Vằn 1 kg100,000
Cá Ngừ Phương Đông 1 kg100,000
Cá Ngừ Mắt To 1 kg100,000
Cá Ngừ Chù 1 kg100,000
Cá Ngừ Chấm 1 kg100,000
Cá Ngừ Bò 1 kg100,000
Cá Ngân 1 kg64,000
Cá Mú Vây Đen 1 kg600,000
Cá Mú Vàng 2 Sọc Đen 1 kg600,000
Cá Mú Vân Sống 1 kg600,000
Cá Mú Than 1 kg600,000
Cá Mú Sọc Dọc 1 kg600,000
Cá Mú Sao 1 kg600,000
Cá Mú Mép Đen 1 kg600,000
Cá Mú Đỏ 1 kg600,000
Cá Mú Dẹt 1 kg600,000
Cá Mú Đá 1 kg600,000
Cá Mú Chấm Vạch 1 kg600,000
Cá Mú Chấm 1 kg600,000
Cá Mú Chấm Đỏ 1 kg600,000
Cá Mú Chấm Đen 1 kg600,000
Cá Mối Vện 1 kg60,000
Cá Mối Vạch 1 kg60,000
Cá Mối Thường 1 kg60,000
Cá Mòi 1 kg60,000
Cá Mối Dài 1 kg60,000
Cá Mó Vẹt 1 kg154,000
Cá Miền Vàng Xanh 1 kgLiên hệ
Cá Miễn Sành 4 Gai 1 kgLiên hệ
Cá Miễn Sành 2 Gai 1 kgLiên hệ
Cá Mập Miệng Rộng 1 kgLiên hệ
Cá Mập Đúc Xu 1 kgLiên hệ
Cá Măng 1 kg35,000
Cá Lượng Vây Đuôi Dài 1 kg200,000
Cá Lượng Vạch Xám 1 kg200,000
Cá Lượng Sáu Răng 1 kg200,000
Cá Lưỡi Trâu 1 kg90,000
Cá Lưỡi Búa 1 kg90,000
Cá Liệt Xanh 1 kg80,000
Cá Liệt lớn 1 kg80,000
Cá Liệt Chấm 1 kg80,000
Cá Liệt Bè 1 kg80,000
Cá Kiếm 1 kg240,000
Cá Khoai 1 kg105,000
Cá Khế Vây Vàng 1 kg180,000
Cá Khế Vằn 1 kg180,000
Cá Khế Sáu Sọc 1 kg180,000
Cá Khế Mõm Ngắn 1 kg180,000
Cá Khế Mõm Dài 1 kg180,000
Cá Khế Chấm Vàng 1 kg180,000
Cá Kẽm Sọc Vàng 1 kg140,000
Cá Kẽm Hoa 1 kg140,000
Cá Hường 1 kg100,000
Cá Hồng Vẩy Ngang 1 kg200,000
Cá Hồng Vàng Sọc Mờ 1 kg200,000
Cá Hồng Mala 1 kg200,000
Cá Hồng Lang 1 kg200,000
Cá Hồng Đỏ 1 kg200,000
Cá Hồng Dãi Đen 1 kg200,000
Cá Hồng Chấm Đen 1 kg200,000
Cá Hồng Bốn Sọc 1 kg200,000
Cá Hồng Bạc 1 kg200,000
Cá Hồi 1 kgLiên hệ
Cá Hè Mõm Dài 1 kg600,000
Cá Hè Chấm Đỏ 1 kg600,000
Cá Hanh Vàng 1 kg130,000
Cá Đuối Quạt 1 kg145,000
Cá Đuối Bồng Mõm Nhọn 1 kg145,000
Cá Đuối Bồng Đuôi Vằn 1 kg145,000
Cá Đục Bạc 1 kg170,000
Cá Dưa Xám 1 kg220,000
Cá Đù Nanh 1 kg100,000
Cá Đù 1 kg100,000
Cá Đù Chấm 1 kg100,000
Cá Đù Bạc 1 kg100,000
Cá Đổng Vây Sợi 1 kg100,000
Cá Đổng 1 kg100,000
Cá Đổng Đen 1 kg100,000
Cá Đối 1 kg85,000
Cá Đỏ Da Lớn 1 kgLiên hệ
Cá Dìa Công 1 kg180,000
Cá Đầu Vuông 1 kgLiên hệ
Cá Dao Đỏ 1 kgLiên hệ
Cá Dấm Trắng 1 kg300,000
Cá Dầm 1 kg300,000
Cá Cơm Trung Hoa 1 kg18,000
Cá Cơm Trắng 1 kg18,000
Cá Cơm Thường 1 kg18,000
Cá Cơm Ấn Độ 1 kg18,000
Cá Cờ Xanh 1 kg200,000
Cá Cờ Lá 1 kg200,000
Cá Cờ Gòn 1 kg200,000
Cá Chuồn Cát 1 kg190,000
Cá Chình 1 kg240,000
Cá Chim Trắng 1 kg270,000
Cá Chim Gai 1 kg150,000
Cá Chim Đen 1 kg150,000
Cá Chỉ Vàng 1 kg200,000
Cá Chẽm 1 kg240,000
Cá Chai 1 kg130,000
Cá Căng Vây To 1 kg180,000
Cá Cam Vân 1 kg110,000
Cá Cam Thoi 1 kg110,000
Cá Cam Sọc 1 kg110,000
Cá Cam 1 kg110,000
Cá Bơn Cát 1 kg200,000
Cá Bò Gai Lưng 1 kg130,000
Cá Bò Đuôi Dài 1 kg130,000
Cá Bò Da 1 kg130,000
Cá Bè Xước 1 kg100,000
Cá Bè Toli 1 kgLiên hệ
Cá Bè 1 kg150,000
Cá Bạc Má 1 kg30,000
Cá Ba Thú 1 kg17,000