Liên Hệ 091 832 7819 để đặt quảng cáo

Danh Sách Các Loại Cây Nấm

Cây Nấm là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ.

Tên Cây NấmGiá
Nấm Yến 1 kg90,000
Nấm Vị Cua 1 kgLiên hệ
Nấm Tuyết 1 kg273,000
Nấm Tràm 1 kg100,000
Xem Thêm
Nấm Yến 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Nấm Vị Cua 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Nấm Tuyết 1 kg
273,000
Xem chi tiết
Nấm Tràm 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Nấm Trà Tân 1 kg
180,000
Xem chi tiết
Nấm Rơm 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Nấm Ngô 1 kg
110,000
Xem chi tiết
Nấm Nâu Tây 1 kg
110,000
Xem chi tiết
Nấm mối miền Tây
120,000
Xem chi tiết
Nấm Mỡ 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Nấm Mỡ Gà 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Nấm Mèo 1 kg
240,000
Xem chi tiết
Nấm Linh Đỏ 1 kg
700,000
Xem chi tiết
Nấm Linh Chi 1 kg
500,000
Xem chi tiết
Nấm Kim Châm 1 kg
70,000
Xem chi tiết
Nấm Hương Tươi 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Nấm Hương Khô 1 kg
500,000
Xem chi tiết
Nấm Hào Hương 1 kg
110,000
Xem chi tiết
Nấm Hải Sản 1 kg
41,000
Xem chi tiết
Nấm Đùi Gà 1 kg
70,000
Xem chi tiết
Nấm Chân Dài 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Nấm Bào Ngư 1 kg
90,000
Xem chi tiết

Bảng giá Danh Sách Các Loại Cây Nấm 2019

Tên Cây NấmGiá
Nấm Yến 1 kg90,000
Nấm Vị Cua 1 kgLiên hệ
Nấm Tuyết 1 kg273,000
Nấm Tràm 1 kg100,000
Nấm Trà Tân 1 kg180,000
Nấm Rơm 1 kg80,000
Nấm Ngô 1 kg110,000
Nấm Nâu Tây 1 kg110,000
Nấm mối miền Tây120,000
Nấm Mỡ 1 kg200,000
Nấm Mỡ Gà 1 kg200,000
Nấm Mèo 1 kg240,000
Nấm Linh Đỏ 1 kg700,000
Nấm Linh Chi 1 kg500,000
Nấm Kim Châm 1 kg70,000
Nấm Hương Tươi 1 kg150,000
Nấm Hương Khô 1 kg500,000
Nấm Hào Hương 1 kg110,000
Nấm Hải Sản 1 kg41,000
Nấm Đùi Gà 1 kg70,000
Nấm Chân Dài 1 kg150,000
Nấm Bào Ngư 1 kg90,000