Danh Sách Các Loại Cây Nấm

Cây Nấm là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ.

Tên Cây NấmGiá
Nấm Yến 1 kg90,000
Nấm Vị Cua 1 kgLiên hệ
Nấm Tuyết 1 kg273,000
Nấm Tràm 1 kg100,000
Xem Thêm
Nấm Yến 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Nấm Vị Cua 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Nấm Tuyết 1 kg
273,000
Xem chi tiết
Nấm Tràm 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Nấm Trà Tân 1 kg
180,000
Xem chi tiết
Nấm Rơm 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Nấm Ngô 1 kg
110,000
Xem chi tiết
Nấm Nâu Tây 1 kg
110,000
Xem chi tiết
Nấm Mỡ 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Nấm Mỡ Gà 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Nấm Mèo 1 kg
240,000
Xem chi tiết
Nấm Linh Đỏ 1 kg
700,000
Xem chi tiết
Nấm Linh Chi 1 kg
500,000
Xem chi tiết
Nấm Kim Châm 1 kg
70,000
Xem chi tiết
Nấm Hương Tươi 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Nấm Hương Khô 1 kg
500,000
Xem chi tiết
Nấm Hào Hương 1 kg
110,000
Xem chi tiết
Nấm Hải Sản 1 kg
41,000
Xem chi tiết
Nấm Đùi Gà 1 kg
70,000
Xem chi tiết
Nấm Chân Dài 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Nấm Bào Ngư 1 kg
90,000
Xem chi tiết

Bảng giá Danh Sách Các Loại Cây Nấm 2019

Tên Cây NấmGiá
Nấm Yến 1 kg90,000
Nấm Vị Cua 1 kgLiên hệ
Nấm Tuyết 1 kg273,000
Nấm Tràm 1 kg100,000
Nấm Trà Tân 1 kg180,000
Nấm Rơm 1 kg80,000
Nấm Ngô 1 kg110,000
Nấm Nâu Tây 1 kg110,000
Nấm Mỡ 1 kg200,000
Nấm Mỡ Gà 1 kg200,000
Nấm Mèo 1 kg240,000
Nấm Linh Đỏ 1 kg700,000
Nấm Linh Chi 1 kg500,000
Nấm Kim Châm 1 kg70,000
Nấm Hương Tươi 1 kg150,000
Nấm Hương Khô 1 kg500,000
Nấm Hào Hương 1 kg110,000
Nấm Hải Sản 1 kg41,000
Nấm Đùi Gà 1 kg70,000
Nấm Chân Dài 1 kg150,000
Nấm Bào Ngư 1 kg90,000