Vú Heo Giá Sỉ

Liên Hệ

Muốn mua Vú Heo giá sỉ? liên hệ ngay 091 832 7819 để nhận báo giá.

Các bài viết liên quan đến Vú Heo

Vú heo( nầm lợn) làm món gì ngon?
2022-05-11 Châm An
<p>Thịt lợn, thịt b&ograve; l&agrave; loại thực phẩm đ&atilde; qu&aacute; quen thuộc với người d&acirc;n Việt Nam, bởi gi&aacute; trị dinh dưỡng n&oacute; mang lại, bởi độ đa dạng trong c&aacute;ch chế biến v&agrave; c&aacute;ch sơ chế dễ d&agrave;ng, dễ t&igrave;m kiếm, hơn nữa chăn nu&ocirc;i lợn, b&ograve; kh&ocirc;ng qu&aacute; phức tạp. Thịt lợn, b&ograve; n&oacute;i chung kh&aacute; ngọt, mềm, nhiều nạc hay mỡ l&agrave; t&ugrave;y v&agrave;o mục đ&iacute;ch chăn nu&ocirc;i, tuy nhi&ecirc;n thực tế c&ograve;n c&oacute; một bộ phận của ch&uacute;ng ăn rất ngon v&agrave; thơm, m&agrave; chưa chắc nhiều người đ&atilde; để &yacute; đến, đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; bẹ sữa, với thịt lợn th&igrave; c&ograve;n gọi l&agrave; v&uacute; heo hoặc nầm lợn, giờ th&igrave; chắc nhiều bạn đ&atilde; c&oacute; c&acirc;u trả lời cho c&acirc;u hỏi <strong>bẹ sữa l&agrave; bộ phận n&agrave;o</strong> rồi đ&uacute;ng kh&ocirc;ng?&nbsp;</p>
Vú Heo luộc nước dừa
2022-05-11 Châm An
<p>V&uacute; heo( hay c&ograve;n gọi Nầm lợn) l&agrave; loại thịt ăn rất ngon, gi&ograve;n sần sật, kh&ocirc;ng dai, c&oacute; vị ngậy v&agrave; b&eacute;o chứ kh&ocirc;ng hề ngấy. Nầm lợn l&agrave; loại thịt dễ t&igrave;m, c&oacute; thể dễ d&agrave;ng sơ chế v&agrave; chế biến th&agrave;nh nhiều m&oacute;n ăn kh&aacute;c nhau như nầm lợn nướng, nầm lợn x&agrave;o, nầm lợn nướng sa tế hoặc ngũ vị, hoặc l&agrave; bẹ sữa nướng sa tế&hellip; Ngo&agrave;i những m&oacute;n nướng quen thuộc như nướng, h&ocirc;m nay ch&uacute;ng ta sẽ c&ugrave;ng v&agrave;o bếp để l&agrave;m một m&oacute;n tưởng chừng như đ&atilde; bị l&atilde;ng qu&ecirc;n bởi độ xuất hiện phổ biến trong bữa cơm gia đ&igrave;nh của người Việt Nam, đ&oacute; l&agrave; Thịt nầm lợn luộc, nhưng lại l&agrave; luộc nước dừa mới đặc biệt.&nbsp;</p>
Vú heo nướng sa tế lắc phô mai
2022-05-11 Cham An
<p>M&oacute;n V&uacute; heo nướng c&oacute; lẽ đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n xa lạ g&igrave; với ch&uacute;ng ta nữa phải kh&ocirc;ng? Thịt v&uacute; heo ăn gi&ograve;n sần sật, thơm v&agrave; dễ ngấm gia vị lu&ocirc;n l&agrave; một m&oacute;n ăn kho&aacute;i khẩu của kh&ocirc;ng chỉ c&aacute;c bạn trẻ m&agrave; n&oacute; c&ograve;n thường xuy&ecirc;n xuất hiện trong c&aacute;c bữa cơm gia đ&igrave;nh. Thế nhưng nếu cứ ăn m&atilde;i một v&agrave;i kiểu quen thuộc chắc hẳn ch&uacute;ng ta cũng sẽ cảm thấy c&oacute; phần nh&agrave;m ch&aacute;n. Vậy h&ocirc;m nay m&igrave;nh sẽ giới thiệu cho c&aacute;c bạn c&aacute;ch chế biến thịt v&uacute; heo trở n&ecirc;n mới lạ hơn với những nguy&ecirc;n liệu hết sức th&acirc;n thuộc nh&eacute;! Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; m&oacute;n Thịt v&uacute; heo nướng sa tế lắc ph&ocirc; mai, c&ugrave;ng v&agrave;o bếp l&agrave;m th&ocirc;i n&agrave;o!&nbsp;</p>

Hình ảnh của Vú Heo sau khi nướng:

Liên Hệ Với Chúng Tôi

VỀ IFARMER.VN

Liên Hệ Sứ Mệnh

Tài khoản : 0071000674734,Vietcombank, PGD Quang Trung, Huỳnh Trúc Mai

Tài khoản : 6280205399880, Agribank Đông Sài Gòn, Huỳnh Trúc Mai

SẢN PHẨM MÙA DỊCH