Xoài Tượng Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g

14,000

Giá Xoài Tượng hôm nay, Giá 14000 LH: 091 832 7819 để cập nhật giá cả Xoài Tượng. Mua Xoài Tượng bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày nhằm cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cả nhà.

Xem mô tả chi tiết Xoài Tượng

Bảng giá Xoài Tượng 2019

Loại Xoài TượngGiá
Xoài TượngLiên hệ
Xoài Tượng Loại Đặc Biệt Trọng lượng 500g14,000
Xoài Tượng Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 1kg25,000
Xoài Tượng Loại Đặc Biệt Trọng lượng 2kg49,000
Xoài Tượng Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg49,000
Xoài Tượng Loại Đặc Biệt Trọng lượng 3kg73,000
Xoài Tượng Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 3kg73,000
Xoài Tượng Loại Đặc Biệt Trọng lượng 4kg96,000
Xoài Tượng Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 4kg96,000

Mô tả chi tiết về Xoài Tượng

Hình ảnh của Xoài Tượng:

Các sản phẩm liên quan đến Xoài Tượng