Ốc Lá 1 kg

Liên hệ

Giá Ốc Lá hôm nay, LH: 091 832 7819 ngay để biết bảng báo giá Ốc Lá. Hàng mới bắt đóng thùng giao hàng luôn

Xem mô tả chi tiết Ốc Lá

Bảng giá Ốc Lá 2019

Loại Ốc LáGiá
Ốc Lá 1 kgLiên hệ
Ốc Lá Sống Trọng lượng 2kgLiên hệ
Ốc Lá Sống Trọng lượng 5kgLiên hệ
Ốc Lá Xuất Khẩu Trọng lượng 1kgLiên hệ
Ốc Lá Xuất Khẩu Trọng lượng 2kgLiên hệ
Ốc Lá Xuất Khẩu Trọng lượng 5kgLiên hệ

Mô tả chi tiết về Ốc Lá

Hình ảnh của Ốc Lá:

Các sản phẩm liên quan đến Ốc Lá