Chuối Xiêm Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g

10,000

Giá Chuối Xiêm hôm nay, Giá 10000 LH: 091 832 7819 để cập nhật giá cả Chuối Xiêm. Mua Chuối Xiêm bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày nhằm cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cả nhà.

Xem mô tả chi tiết Chuối Xiêm

Bảng giá Chuối Xiêm 2019

Loại Chuối XiêmGiá
Chuối Xiêm Loại Đặc Biệt Trọng lượng 500g10,000
Chuối Xiêm15,000
Chuối Xiêm Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 1kg15,000
Chuối Xiêm Loại Đặc Biệt Trọng lượng 2kg28,000
Chuối Xiêm Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg28,000
Chuối Xiêm Loại Đặc Biệt Trọng lượng 3kg40,000
Chuối Xiêm Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 3kg40,000
Chuối Xiêm Loại Đặc Biệt Trọng lượng 4kg65,000
Chuối Xiêm Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 4kg65,000

Mô tả chi tiết về Chuối Xiêm

Hình ảnh của Chuối Xiêm:

Các sản phẩm liên quan đến Chuối Xiêm