Chuối Sáp Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g

20,000

Giá Chuối Sáp hôm nay, Giá 20000 LH: 091 832 7819 để cập nhật giá cả Chuối Sáp. Mua Chuối Sáp bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày nhằm cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cả nhà.

Xem mô tả chi tiết Chuối Sáp

Bảng giá Chuối Sáp 2019

Loại Chuối SápGiá
Chuối Sáp Loại Đặc Biệt Trọng lượng 500g20,000
Chuối Sáp30,000
Chuối Sáp Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 1kg30,000
Chuối Sáp Loại Đặc Biệt Trọng lượng 2kg58,000
Chuối Sáp Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg58,000
Chuối Sáp Loại Đặc Biệt Trọng lượng 3kg85,000
Chuối Sáp Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 3kg85,000
Chuối Sáp Loại Đặc Biệt Trọng lượng 4kg110,000
Chuối Sáp Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 4kg110,000

Mô tả chi tiết về Chuối Sáp

Hình ảnh của Chuối Sáp:

Các sản phẩm liên quan đến Chuối Sáp