Chuối Già Loại Đặc Biệt Trọng lượng 3kg

45,000

Giá Chuối Già tết 2019 Giá 45000 LH: 091 832 7819, tết năm nay giá cả các mặt hàng nông sản như thế nào, xin mời vào ifarmer.vn để cập nhật hộ mình nha các bạn.

Xem mô tả chi tiết Chuối Già

Bảng giá Chuối Già 2019

Loại Chuối GiàGiá
Chuối Già Loại Đặc Biệt Trọng lượng 500g10,000
Chuối Già Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g10,000
Chuối Già16,000
Chuối Già Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 1kg16,000
Chuối Già Loại Đặc Biệt Trọng lượng 2kg31,000
Chuối Già Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg31,000
Chuối Già Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 3kg45,000
Chuối Già Loại Đặc Biệt Trọng lượng 4kg60,000
Chuối Già Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 4kg60,000

Mô tả chi tiết về Chuối Già

Hình ảnh của Chuối Già:

Các sản phẩm liên quan đến Chuối Già