Trang Chủ Trái Cây Chuối Cơm Chua 1 kg

Chuối Cơm Chua 1 kg

25,000

Cần bán Chuối Cơm Chua Giá 25000 LH: 091 832 7819 ngay. Nếu Chuối Cơm Chua của bạn thỏa các tiêu chí tươi, xanh, sạch và điều quan trọng nhất là trực tiếp tạo ra Chuối Cơm Chua. Xin liên lạc ngay để trở thành nhà cung cấp Chuối Cơm Chua của ifarmer.vn.

Xem mô tả chi tiết Chuối Cơm Chua

Bảng giá Chuối Cơm Chua 2019

Loại Chuối Cơm ChuaGiá
Chuối Cơm Chua 1 kg25,000
Chuối Cơm Chua Loại Đặc Biệt Trọng lượng 500g15,000
Chuối Cơm Chua Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g15,000
Chuối Cơm Chua Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 1kg25,000
Chuối Cơm Chua Loại Đặc Biệt Trọng lượng 2kg49,000
Chuối Cơm Chua Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg49,000
Chuối Cơm Chua Loại Đặc Biệt Trọng lượng 3kg73,000
Chuối Cơm Chua Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 3kg73,000
Chuối Cơm Chua Loại Đặc Biệt Trọng lượng 4kg95,000
Chuối Cơm Chua Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 4kg95,000

Mô tả chi tiết về Chuối Cơm Chua

Hình ảnh của Chuối Cơm Chua:

Sau đây là danh sách các giống chuối. Hầu hết các giống chuối ăn quả hiện đại là giống lai đa bội của các loài chuối hoang dại, có hạt Musa acuminata và Musa balbisiana. Hầu hết các giống chuối này không có hạt và sinh sản vô tính. Chúng được phân loại dựa trên hệ thống do Ernest Cheesman, Norman Simmonds và Ken Shepherd đưa ra.

'A' là kiểu gen của Musa acuminata, 'B' là kiểu gen của Musa balbisiana. Các kiểu gen đa bội là kết hợp giữa hai kiểu gen A và B. Các dạng đa bội của Musa acuminata thường dùng làm đồ ăn tráng miệng trong khi các dạng đa bội của Musa balbisiana và các giống lai giữa hai kiểu gen thường được dùng để chế biến công nghiệp.

Nhóm AA|

Nhóm AAA|

Nhóm AAAA|

Nhóm AAAB|

Nhóm AAB|

Nhóm AABB|

Nhóm AB|

Nhóm ABB|

Nhóm ABBB|

Nhóm BB|

Các sản phẩm liên quan đến Chuối Cơm Chua