Chuối Bom Loại Đặc Biệt Trọng lượng 3kg

Liên hệ

Giá Chuối Bom tết 2019 LH: 091 832 7819, tết năm nay giá cả các mặt hàng nông sản như thế nào, xin mời vào ifarmer.vn để cập nhật hộ mình nha các bạn.

Xem mô tả chi tiết Chuối Bom

Bảng giá Chuối Bom 2019

Loại Chuối BomGiá
Chuối Bom20,000
Chuối Bom Loại Đặc Biệt Trọng lượng 2kgLiên hệ
Chuối Bom Loại Đặc Biệt Trọng lượng 4kgLiên hệ
Chuối Bom Loại Đặc Biệt Trọng lượng 500gLiên hệ
Chuối Bom Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 1kgLiên hệ
Chuối Bom Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 2kgLiên hệ
Chuối Bom Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 3kgLiên hệ
Chuối Bom Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 4kgLiên hệ
Chuối Bom Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500gLiên hệ

Mô tả chi tiết về Chuối Bom

Hình ảnh của Chuối Bom:

Sau đây là danh sách các giống chuối. Hầu hết các giống chuối ăn quả hiện đại là giống lai đa bội của các loài chuối hoang dại, có hạt Musa acuminata và Musa balbisiana. Hầu hết các giống chuối này không có hạt và sinh sản vô tính. Chúng được phân loại dựa trên hệ thống do Ernest Cheesman, Norman Simmonds và Ken Shepherd đưa ra.

'A' là kiểu gen của Musa acuminata, 'B' là kiểu gen của Musa balbisiana. Các kiểu gen đa bội là kết hợp giữa hai kiểu gen A và B. Các dạng đa bội của Musa acuminata thường dùng làm đồ ăn tráng miệng trong khi các dạng đa bội của Musa balbisiana và các giống lai giữa hai kiểu gen thường được dùng để chế biến công nghiệp.

Các sản phẩm liên quan đến Chuối Bom