Chôm Chôm Nhãn Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 1kg

30,000

Chôm Chôm Nhãn giá rẻ hcm, Giá 30000 LH: 091 832 7819 để nhận báo giá. Giá rẻ bởi vì bạn đang "mua Chôm Chôm Nhãn" trực tiếp từ người nông dân không thông qua đại lý phân phối nào.

Xem mô tả chi tiết Chôm Chôm Nhãn

Bảng giá Chôm Chôm Nhãn 2019

Loại Chôm Chôm NhãnGiá
Chôm Chôm Nhãn Loại Đặc Biệt Trọng lượng 500g17,000
Chôm Chôm Nhãn Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g17,000
Chôm Chôm Nhãn30,000
Chôm Chôm Nhãn Loại Đặc Biệt Trọng lượng 2kg58,000
Chôm Chôm Nhãn Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg58,000
Chôm Chôm Nhãn Loại Đặc Biệt Trọng lượng 3kg85,000
Chôm Chôm Nhãn Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 3kg85,000
Chôm Chôm Nhãn Loại Đặc Biệt Trọng lượng 4kg110,000
Chôm Chôm Nhãn Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 4kg110,000

Mô tả chi tiết về Chôm Chôm Nhãn

Hình ảnh của Chôm Chôm Nhãn:

Các sản phẩm liên quan đến Chôm Chôm Nhãn