Chôm Chôm Nhãn Loại Đặc Biệt Trọng lượng 500g

17,000

Mua Chôm Chôm Nhãn ở đâu rẻ, Giá 17000 LH: 091 832 7819, nguồn hàng trực tiếp từ người nông dân nên bảo đảm Chôm Chôm Nhãn tươi, xanh, sạch khi nào đặt mới thu hoạch.

Xem mô tả chi tiết Chôm Chôm Nhãn

Bảng giá Chôm Chôm Nhãn 2019

Loại Chôm Chôm NhãnGiá
Chôm Chôm Nhãn Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g17,000
Chôm Chôm Nhãn 1 kg30,000
Chôm Chôm Nhãn Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 1kg30,000
Chôm Chôm Nhãn Loại Đặc Biệt Trọng lượng 2kg58,000
Chôm Chôm Nhãn Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg58,000
Chôm Chôm Nhãn Loại Đặc Biệt Trọng lượng 3kg85,000
Chôm Chôm Nhãn Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 3kg85,000
Chôm Chôm Nhãn Loại Đặc Biệt Trọng lượng 4kg110,000
Chôm Chôm Nhãn Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 4kg110,000

Mô tả chi tiết về Chôm Chôm Nhãn

Hình ảnh của Chôm Chôm Nhãn:

Các sản phẩm liên quan đến Chôm Chôm Nhãn