Mứt TếtCây CảnhHạt TếtTrái CâySản phẩmBài viết

Chôm Chôm Nhãn Loại Đặc Biệt Trọng lượng 3kg

Liên hệ

Giá Chôm Chôm Nhãn tết 2019 LH: 091 832 7819, tết năm nay giá cả các mặt hàng nông sản như thế nào, xin mời vào ifarmer.vn để cập nhật hộ mình nha các bạn.

Xem mô tả chi tiết Chôm Chôm Nhãn

Bảng giá Chôm Chôm Nhãn 2019

Loại Chôm Chôm NhãnGiá
Chôm Chôm Nhãn 30,000
Chôm Chôm Nhãn Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g Liên hệ
Chôm Chôm Nhãn Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 4kg Liên hệ
Chôm Chôm Nhãn Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 3kg Liên hệ
Chôm Chôm Nhãn Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg Liên hệ
Chôm Chôm Nhãn Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 1kg Liên hệ
Chôm Chôm Nhãn Loại Đặc Biệt Trọng lượng 500g Liên hệ
Chôm Chôm Nhãn Loại Đặc Biệt Trọng lượng 4kg Liên hệ
Chôm Chôm Nhãn Loại Đặc Biệt Trọng lượng 2kg Liên hệ

Mô tả chi tiết về Chôm Chôm Nhãn

Hình ảnh của Chôm Chôm Nhãn:

Các sản phẩm liên quan đến Chôm Chôm Nhãn