Trang Chủ Trái Cây Chôm Chôm Nhãn 1 kg

Chôm Chôm Nhãn 1 kg

30,000

Cần bán Chôm Chôm Nhãn Giá 30000 LH: 091 832 7819 ngay. Nếu Chôm Chôm Nhãn của bạn thỏa các tiêu chí tươi, xanh, sạch và điều quan trọng nhất là trực tiếp tạo ra Chôm Chôm Nhãn. Xin liên lạc ngay để trở thành nhà cung cấp Chôm Chôm Nhãn của ifarmer.vn.

Xem mô tả chi tiết Chôm Chôm Nhãn

Bảng giá Chôm Chôm Nhãn 2019

Loại Chôm Chôm NhãnGiá
Chôm Chôm Nhãn 1 kg30,000
Chôm Chôm Nhãn Loại Đặc Biệt Trọng lượng 500g17,000
Chôm Chôm Nhãn Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g17,000
Chôm Chôm Nhãn Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 1kg30,000
Chôm Chôm Nhãn Loại Đặc Biệt Trọng lượng 2kg58,000
Chôm Chôm Nhãn Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg58,000
Chôm Chôm Nhãn Loại Đặc Biệt Trọng lượng 3kg85,000
Chôm Chôm Nhãn Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 3kg85,000
Chôm Chôm Nhãn Loại Đặc Biệt Trọng lượng 4kg110,000
Chôm Chôm Nhãn Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 4kg110,000

Mô tả chi tiết về Chôm Chôm Nhãn

Các sản phẩm liên quan đến Chôm Chôm Nhãn