Mứt TếtCây CảnhHạt TếtTrái CâySản phẩmBài viết

Chôm Chôm Nhãn

30,000

Cần bán Chôm Chôm Nhãn LH: 091 832 7819 ngay. Nếu Chôm Chôm Nhãn của bạn thỏa các tiêu chí tươi, xanh, sạch và điều quan trọng nhất là trực tiếp tạo ra Chôm Chôm Nhãn. Xin liên lạc ngay để trở thành nhà cung cấp Chôm Chôm Nhãn của ifarmer.vn.

Xem mô tả chi tiết Chôm Chôm Nhãn

Bảng giá Chôm Chôm Nhãn 2019

Loại Chôm Chôm NhãnGiá
Chôm Chôm Nhãn Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g Liên hệ
Chôm Chôm Nhãn Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 4kg Liên hệ
Chôm Chôm Nhãn Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 3kg Liên hệ
Chôm Chôm Nhãn Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg Liên hệ
Chôm Chôm Nhãn Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 1kg Liên hệ
Chôm Chôm Nhãn Loại Đặc Biệt Trọng lượng 500g Liên hệ
Chôm Chôm Nhãn Loại Đặc Biệt Trọng lượng 4kg Liên hệ
Chôm Chôm Nhãn Loại Đặc Biệt Trọng lượng 3kg Liên hệ
Chôm Chôm Nhãn Loại Đặc Biệt Trọng lượng 2kg Liên hệ

Mô tả chi tiết về Chôm Chôm Nhãn

Hình ảnh của Chôm Chôm Nhãn:

Các sản phẩm liên quan đến Chôm Chôm Nhãn