Liên Hệ 091 832 7819 để đặt quảng cáo

Bánh Ít Lá Gai

Liên hệ

Mua Bánh Ít Lá Gai ngày tết, LH: 091 832 7819. Bánh Ít Lá Gai nhà làm nhà dùng luôn nên chất lượng giá thành bảo đảm.

Xem mô tả chi tiết Bánh Ít Lá Gai

Bảng giá Bánh Ít Lá Gai 2019

Loại Bánh Ít Lá GaiGiá
Bánh Ít Lá GaiLiên hệ
Bánh Ít Lá Gai Loại Nhân Đậu Xanh Số lượng 2 chụcLiên hệ
Bánh Ít Lá Gai Loại Nhân Đậu Xanh Số lượng 5 chụcLiên hệ
Bánh Ít Lá Gai Loại Nhân Dừa Số lượng 1 chụcLiên hệ
Bánh Ít Lá Gai Loại Nhân Dừa Số lượng 2 chụcLiên hệ
Bánh Ít Lá Gai Loại Nhân Dừa Số lượng 5 chụcLiên hệ
Bánh Ít Lá Gai Loại Nhân Mè Đen Số lượng 1 chụcLiên hệ
Bánh Ít Lá Gai Loại Nhân Mè Đen Số lượng 2 chụcLiên hệ
Bánh Ít Lá Gai Loại Nhân Mè Đen Số lượng 5 chụcLiên hệ

Mô tả chi tiết về Bánh Ít Lá Gai

Hình ảnh của Bánh Ít Lá Gai:

Các sản phẩm liên quan đến Bánh Ít Lá Gai