SẢN PHẨM MỚI NHẤT

Măng Tây Loại 1 Xuất Khẩu Trọng lượng 500g
85,000
Xem chi tiết
Quả Mít Tố Nữ 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Cây Mai đỏ
Liên hệ
Xem chi tiết
Trái Mãng Cầu Xiêm Loại Đặc Biệt Trọng lượng 4kg
97,000
Xem chi tiết
Trái Mận Loại Đặc Biệt Trọng lượng 2kg
58,000
Xem chi tiết
Quả Bưởi Da Xanh Loại Đặc Biệt Trọng lượng 3kg
145,000
Xem chi tiết
Cá Bông Lau Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
582,000
Xem chi tiết
Quả HồNg Xiêm 1 kg
38,000
Xem chi tiết
Trái Lêkima 1 kg
45,000
Xem chi tiết
Quả Chùm Ruột 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Tôm Khô 1 kg
780,000
Xem chi tiết
Mực Muối 1 kg
235,000
Xem chi tiết
Mực Khô Dẻo 1 kg
640,000
Xem chi tiết
Khô Tắc Kè 1 kg
180,000
Xem chi tiết
Khô Rắn Đồng 1 kg
500,000
Xem chi tiết
Khô Nháy 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Khô Mực 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Khô Mực 1 Nắng 1 kg
300,000
Xem chi tiết
Khô Ếch 1 kg
300,000
Xem chi tiết
Khô Cá Úc 1 kg
240,000
Xem chi tiết
Khô Cá Trích 1 kg
108,000
Xem chi tiết
Khô Cá Trèn Bầu 1 kg
500,000
Xem chi tiết
Khô Cá Trê 1 kg
250,000
Xem chi tiết
Khô Cá Tra Phồng 1 kg
230,000
Xem chi tiết
Khô Cá Thu Bè 1 kg
138,000
Xem chi tiết
Khô Cá Thòi Lòi 1 kg
420,000
Xem chi tiết
Khô Cá Thiều 1 kg
650,000
Xem chi tiết
Khô Cá Suốt 1 kg
350,000
Xem chi tiết
Khô Cá Sặc Trứng 1 kg
220,000
Xem chi tiết
Khô Cá Sặc Rằn 1 kg
450,000
Xem chi tiết
Khô Cá Sặc 1 kg
220,000
Xem chi tiết
Khô Cá Sặc Bướm 1 kg
275,000
Xem chi tiết
Khô Cá Ó Sao 1 kg
1,900,000
Xem chi tiết
Khô Cá Nhồng 1 kg
174,000
Xem chi tiết
Khô Cá Nhái 1 kg
167,000
Xem chi tiết
Khô Cá Mối 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Khô Cá Mó 1 kg
238,000
Xem chi tiết
Khô Cá Lưỡi Trâu 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Khô Cá Lóc 1 kg
300,000
Xem chi tiết
Khô Cá Lìm Kìm 1 kg
420,000
Xem chi tiết
Khô Cá Lau Kiếng 1 kg
360,000
Xem chi tiết
Khô Cá Khoai 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Khô Cá Kèo 1 kg
400,000
Xem chi tiết
Khô Cá Đuối 1 kg
290,000
Xem chi tiết
Khô Cá Đuối Đen 1 kg
500,000
Xem chi tiết
Khô Cá Đục Rút Xương 1 kg
227,000
Xem chi tiết
Khô Cá Dứa 1 Nắng 1 kg
245,000
Xem chi tiết
Khô Cá Đù 1 kg
185,000
Xem chi tiết
Khô Cá Đổng 1 kg
170,000
Xem chi tiết
Khô Cá Dãnh 1 kg
245,000
Xem chi tiết
Khô Cá Cơm Sọc Trắng 1 kg
167,000
Xem chi tiết
Khô Cá Cơm Sọc Đen 1 kg
148,000
Xem chi tiết
Khô Cá Cơm 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Khô Cá Chỉ Vàng 1 kg
175,000
Xem chi tiết
Khô Cá Chạch 1 kg
505,000
Xem chi tiết
Khô Cá Bống Trắng 1 kg
225,000
Xem chi tiết
Khô Cá Bống Sữa 1 kg
226,000
Xem chi tiết
Khô Cá Bống Biển 1 kg
167,000
Xem chi tiết
Khô Cá Bò 1 kg
230,000
Xem chi tiết
Khô Cá Bè Trang 1 kg
450,000
Xem chi tiết
Bánh Tráng Cá Cơm 1 kg
215,000
Xem chi tiết
Nấm Yến Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g
57,000
Xem chi tiết
Nấm Vị Cua Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g
Liên hệ
Xem chi tiết
Nấm Tuyết Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g
169,000
Xem chi tiết
Nấm Tràm Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g
56,000
Xem chi tiết
Nấm Trà Tân Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g
111,000
Xem chi tiết
Nấm Rơm Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g
51,000
Xem chi tiết
Nấm Ngô Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g
65,000
Xem chi tiết
Nấm Nâu Tây Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g
61,000
Xem chi tiết
Nấm Mỡ Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g
110,000
Xem chi tiết
Nấm Mỡ Gà Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g
129,000
Xem chi tiết
Nấm Mèo Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g
145,000
Xem chi tiết
Nấm Linh Đỏ Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g
392,000
Xem chi tiết
Nấm Linh Chi Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g
280,000
Xem chi tiết
Nấm Kim Châm Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g
43,000
Xem chi tiết
Nấm Hương Tươi Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g
93,000
Xem chi tiết
Nấm Hương Khô Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g
318,000
Xem chi tiết
Nấm Hào Hương Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g
65,000
Xem chi tiết
Nấm Hải Sản Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g
24,000
Xem chi tiết
Nấm Đùi Gà Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g
45,000
Xem chi tiết
Nấm Chân Dài Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g
93,000
Xem chi tiết
Nấm Bào Ngư Loại Xuất Khẩu Trọng lượng 500g
50,000
Xem chi tiết
Mứt Dừa sữa lá dứa Bến Tre 500g
68,000
Xem chi tiết
Vịt Xiêm Pháp Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
163,000
Xem chi tiết
Vịt Siêu Thịt Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
134,000
Xem chi tiết
Vịt Cỏ Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
154,000
Xem chi tiết
Vịt Bầu Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
146,000
Xem chi tiết
Ức Gà Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
90,000
Xem chi tiết
Ngổng Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Mề Gà Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
90,000
Xem chi tiết
Gà Tre Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
230,000
Xem chi tiết
Gà Tam Hoàng Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
119,000
Xem chi tiết
Gà Ta Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
216,000
Xem chi tiết
Gà Sao Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
294,000
Xem chi tiết
Gà Ri Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
382,000
Xem chi tiết
Gà Pháp Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Gà Nòi Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
258,000
Xem chi tiết
Gà Lôi Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
255,000
Xem chi tiết
Gà Kiến Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Gà Hồ Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Gà Đông Tảo Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Gà Cựa Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Gà Công Nghiệp Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
58,000
Xem chi tiết
Gà Chọi Mỹ Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Gà Ai Cập Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
155,000
Xem chi tiết
Gà Ác Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
294,000
Xem chi tiết
Đùi Gà Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
178,000
Xem chi tiết
Đà Điểu Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
198,000
Xem chi tiết
Con Ngổng Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Chim Cút Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
29,000
Xem chi tiết
Chân Gà Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
145,000
Xem chi tiết
Cánh Gà Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
158,000
Xem chi tiết
Bồ Câu Pháp Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Bồ Câu Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
116,000
Xem chi tiết
Xương Ống Heo Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
77,000
Xem chi tiết
Vú Heo Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
269,000
Xem chi tiết
Vú Dê Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
333,000
Xem chi tiết
Tim Heo Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
307,000
Xem chi tiết
Tim Bò Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
392,000
Xem chi tiết
Thịt Vai Heo Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
19,000
Xem chi tiết
Thịt Ức Bò Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
592,000
Xem chi tiết
Thịt Trâu Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
407,000
Xem chi tiết
Thịt Thỏ Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
129,000
Xem chi tiết
Thịt Thăn Bò Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
431,000
Xem chi tiết
Thịt Nhím Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
113,000
Xem chi tiết
Thịt Nạc Xay Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
211,000
Xem chi tiết
Thịt Nạc Vai Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
184,000
Xem chi tiết
Thịt Nạc Dăm Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
206,000
Xem chi tiết
Thịt Lườn Bò Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
431,000
Xem chi tiết
Thịt Heo Rừng Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
291,000
Xem chi tiết
Thịt Heo Mọi Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
265,000
Xem chi tiết
Thịt Heo Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
155,000
Xem chi tiết
Thịt Gân Bò Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
356,000
Xem chi tiết
Thịt Dê Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
376,000
Xem chi tiết
Thịt Cừu Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
294,000
Xem chi tiết
Thịt Cốt Lết Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
200,000
Xem chi tiết
Thịt Chuột Dừa Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
294,000
Xem chi tiết
Thịt Chuột Đồng Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
233,000
Xem chi tiết
Thịt Cá Sấu Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
326,000
Xem chi tiết
Thịt Bò Tơ Củ Chi Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
528,000
Xem chi tiết
Thịt Bò Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
431,000
Xem chi tiết
Thịt Bê Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
436,000
Xem chi tiết
Thịt Bắp Bò Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
541,000
Xem chi tiết
Thịt Ba Chỉ Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
165,000
Xem chi tiết
Tai Heo Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
173,000
Xem chi tiết
Sườn Non Heo Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
368,000
Xem chi tiết
Phi lê Heo Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
248,000
Xem chi tiết
Phèo Non Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
243,000
Xem chi tiết
Óc Heo Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
63,000
Xem chi tiết
Móng Heo Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
208,000
Xem chi tiết
Móng Bò Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
288,000
Xem chi tiết
Lưỡi Heo Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
235,000
Xem chi tiết
Giò Heo Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
184,000
Xem chi tiết
Gan Bò Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
96,000
Xem chi tiết
Đuôi Heo Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
315,000
Xem chi tiết
Đuôi Bò Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
455,000
Xem chi tiết
Dồi Trường Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
388,000
Xem chi tiết
Cật Heo Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
286,000
Xem chi tiết
Bao Tử Heo Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
208,000
Xem chi tiết
Bao Tử Bò Xuất Khẩu Trọng lượng 2kg
396,000
Xem chi tiết
Tu Hài Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
1,646,000
Xem chi tiết
Tôm Tít Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
2,880,000
Xem chi tiết
Tôm Thẻ Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
554,000
Xem chi tiết
Tôm Sú Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
666,000
Xem chi tiết
Tôm Sắt Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
515,000
Xem chi tiết
Tôm Hùm Tre Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
3,492,000
Xem chi tiết
Tôm Hùm Sen Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
3,168,000
Xem chi tiết
Tôm Hùm Sao Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
2,744,000
Xem chi tiết
Tôm Hùm Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
2,772,000
Xem chi tiết
Tôm Hùm Baby Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
2,744,000
Xem chi tiết
Tôm He Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
1,164,000
Xem chi tiết
Tôm Đất Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
698,000
Xem chi tiết
Tôm Càng Xanh Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
621,000
Xem chi tiết
Tép Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
549,000
Xem chi tiết
Sò Mai Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
691,000
Xem chi tiết
Sò Lông Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
115,000
Xem chi tiết
Sò Huyết Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
274,000
Xem chi tiết
Sò Dương Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
970,000
Xem chi tiết
Sò Điệp Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
470,000
Xem chi tiết
Sò Cổ Đại Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Ốc Vú Nàng Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
392,000
Xem chi tiết
Ốc Vòi Voi Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
4,554,000
Xem chi tiết
Ốc Tỏi Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
980,000
Xem chi tiết
Ốc Tai Tượng Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
1,098,000
Xem chi tiết
Ốc Sư Tử Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
582,000
Xem chi tiết
Ốc Nhung Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
990,000
Xem chi tiết
Ốc Nhảy Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
582,000
Xem chi tiết
Ốc Muỗng Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
461,000
Xem chi tiết
Ốc Mượn Hồn Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Ốc Móng Tay Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
388,000
Xem chi tiết
Ốc Mỡ Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
1,188,000
Xem chi tiết
Ốc Mặt Trăng Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
538,000
Xem chi tiết
Ốc Len Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
698,000
Xem chi tiết
Ốc Lá Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Ốc Khế Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
871,000
Xem chi tiết
Ốc Hương Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
1,459,000
Xem chi tiết
Ốc Hoàng Hậu Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
1,746,000
Xem chi tiết
Ốc Giác Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
396,000
Xem chi tiết
Ốc Gai Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
554,000
Xem chi tiết
Ốc Đỏ Xuất Khẩu Trọng lượng 5kg
990,000
Xem chi tiết