Danh Sách Các Loại Rau Thơm Rau Nêm

Rau rất cần thiết trong bữa ăn của gia đình

Tên Rau Thơm Rau NêmGiá
Trái Chanh 1 kg20,000
Rau Thơm 1 kg34,000
Rau Thì Là 1 kg86,000
Rau Răm 1 kg60,000
Xem Thêm
Trái Chanh 1 kg
20,000
Xem chi tiết
Rau Thơm 1 kg
34,000
Xem chi tiết
Rau Thì Là 1 kg
86,000
Xem chi tiết
Rau Diếp Cá 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Ngải Cứu 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Lá Tía Tô 1 kg
50,000
Xem chi tiết
Lá Móc Mật 1 kg
60,000
Xem chi tiết
Lá Lốt 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Lá Kinh Giới 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Lá Đinh Lăng 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Lá Chanh 1 kg
60,000
Xem chi tiết
Húng Quế 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Húng Chanh 1 kg
35,000
Xem chi tiết
Hành Lá 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Cây Sả 1 kg
30,000
Xem chi tiết

Bảng giá Danh Sách Các Loại Rau Thơm Rau Nêm 2019

Tên Rau Thơm Rau NêmGiá
Trái Chanh 1 kg20,000
Rau Thơm 1 kg34,000
Rau Thì Là 1 kg86,000
Rau Răm 1 kg60,000
Rau Diếp Cá 1 kg40,000
Ngò Rí 1 kg80,000
Ngò Ôm 1 kg60,000
Ngò Gai 1 kg60,000
Ngải Cứu 1 kg40,000
Lá Tía Tô 1 kg50,000
Lá Sung 1 kg40,000
Lá Móc Mật 1 kg60,000
Lá Mơ 1 kg40,000
Lá Lốt 1 kg40,000
Lá Kinh Giới 1 kg40,000
Lá Đinh Lăng 1 kg40,000
Lá Chanh 1 kg60,000
Húng Quế 1 kg30,000
Húng Chanh 1 kg35,000
Hành Lá 1 kg30,000
Cây Sả 1 kg30,000