Liên Hệ 091 832 7819 để đặt quảng cáo

Danh Sách Các Loại Rau Thơm Rau Nêm

Rau rất cần thiết trong bữa ăn của gia đình

Tên Rau Thơm Rau NêmGiá
Trái Chanh 1 kg20,000
Rau Thơm 1 kg34,000
Rau Thì Là 1 kg86,000
Rau Răm 1 kg60,000
Xem Thêm
Trái Chanh 1 kg
20,000
Xem chi tiết
Rau Thơm 1 kg
34,000
Xem chi tiết
Rau Thì Là 1 kg
86,000
Xem chi tiết
Rau Diếp Cá 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Ngải Cứu 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Lá Tía Tô 1 kg
50,000
Xem chi tiết
Lá Móc Mật 1 kg
60,000
Xem chi tiết
Lá Lốt 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Lá Kinh Giới 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Lá Đinh Lăng 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Lá Chanh 1 kg
60,000
Xem chi tiết
Húng Quế 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Húng Chanh 1 kg
35,000
Xem chi tiết
Hành Lá 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Cây Sả 1 kg
30,000
Xem chi tiết

Bảng giá Danh Sách Các Loại Rau Thơm Rau Nêm 2019

Tên Rau Thơm Rau NêmGiá
Trái Chanh 1 kg20,000
Rau Thơm 1 kg34,000
Rau Thì Là 1 kg86,000
Rau Răm 1 kg60,000
Rau Diếp Cá 1 kg40,000
Ngò Rí 1 kg80,000
Ngò Ôm 1 kg60,000
Ngò Gai 1 kg60,000
Ngải Cứu 1 kg40,000
Lá Tía Tô 1 kg50,000
Lá Sung 1 kg40,000
Lá Móc Mật 1 kg60,000
Lá Mơ 1 kg40,000
Lá Lốt 1 kg40,000
Lá Kinh Giới 1 kg40,000
Lá Đinh Lăng 1 kg40,000
Lá Chanh 1 kg60,000
Húng Quế 1 kg30,000
Húng Chanh 1 kg35,000
Hành Lá 1 kg30,000
Cây Sả 1 kg30,000