Danh Sách Các Loại Gia Cầm

Gia Cầm là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ.

Tên Gia CầmGiá
Vịt Xiêm Pháp 1 kg85,000
Vịt Siêu Thịt 1 kg70,000
Vịt Cỏ 1 kg80,000
Vịt Bầu 1 kg75,000
Xem Thêm
Vịt Xiêm Pháp 1 kg
85,000
Xem chi tiết
Vịt Siêu Thịt 1 kg
70,000
Xem chi tiết
Vịt Cỏ 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Vịt Bầu 1 kg
75,000
Xem chi tiết
Gà Thả Vườn 1 Cặp
Liên hệ
Xem chi tiết
Gà Tam Hoàng 1 kg
60,000
Xem chi tiết
Gà Pháp 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Gà Nòi 1 kg
133,000
Xem chi tiết
Gà Lôi 1 kg
130,000
Xem chi tiết
Gà Kiến 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Gà Hồ 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Gà Đông Tảo 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Gà Cựa 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Gà Công Nghiệp 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Gà Chọi Mỹ 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Gà Ai Cập 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Đùi Gà 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Đà Điểu 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Con Ngổng 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Chim Cút 1 kg
15,000
Xem chi tiết
Chân Gà 1 kg
74,000
Xem chi tiết
Cánh Gà 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Bồ Câu Pháp 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Bồ Câu 1 kg
60,000
Xem chi tiết

Bảng giá Danh Sách Các Loại Gia Cầm 2019

Tên Gia CầmGiá
Vịt Xiêm Pháp 1 kg85,000
Vịt Siêu Thịt 1 kg70,000
Vịt Cỏ 1 kg80,000
Vịt Bầu 1 kg75,000
Ức Gà 1 kg46,000
Mề Gà 1 kg46,000
Gà Tre 1 kg120,000
Gà Thả Vườn 1 CặpLiên hệ
Gà Tam Hoàng 1 kg60,000
Gà Ta 1 kg110,000
Gà Sao 1 kg150,000
Gà Ri 1 kg195,000
Gà Pháp 1 kgLiên hệ
Gà Nòi 1 kg133,000
Gà Lôi 1 kg130,000
Gà Kiến 1 kgLiên hệ
Gà Hồ 1 kgLiên hệ
Gà Đông Tảo 1 kgLiên hệ
Gà Cựa 1 kgLiên hệ
Gà Công Nghiệp 1 kg30,000
Gà Chọi Mỹ 1 kgLiên hệ
Gà Ai Cập 1 kg80,000
Gà Ác 1 kg150,000
Đùi Gà 1 kg90,000
Đà Điểu 1 kg100,000
Con Ngổng 1 kgLiên hệ
Chim Cút 1 kg15,000
Chân Gà 1 kg74,000
Cánh Gà 1 kg80,000
Bồ Câu Pháp 1 kgLiên hệ
Bồ Câu 1 kg60,000