Liên Hệ 091 832 7819 để đặt quảng cáo

Danh Sách Các Loại Gia Cầm

Gia Cầm là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ.

Tên Gia CầmGiá
Vịt Xiêm Pháp 1 kg85,000
Vịt Siêu Thịt 1 kg70,000
Vịt Cỏ 1 kg80,000
Vịt Bầu 1 kg75,000
Xem Thêm
Vịt Xiêm Pháp 1 kg
85,000
Xem chi tiết
Vịt Siêu Thịt 1 kg
70,000
Xem chi tiết
Vịt Cỏ 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Vịt Bầu 1 kg
75,000
Xem chi tiết
Gà Thả Vườn 1 Cặp
Liên hệ
Xem chi tiết
Gà Tam Hoàng 1 kg
60,000
Xem chi tiết
Gà Pháp 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Gà Nòi 1 kg
133,000
Xem chi tiết
Gà Lôi 1 kg
130,000
Xem chi tiết
Gà Kiến 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Gà Hồ 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Gà Đông Tảo 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Gà Cựa 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Gà Công Nghiệp 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Gà Chọi Mỹ 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Gà Ai Cập 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Đùi Gà 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Đà Điểu 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Con Ngổng 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Chim Cút 1 kg
15,000
Xem chi tiết
Chân Gà 1 kg
74,000
Xem chi tiết
Cánh Gà 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Bồ Câu Pháp 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Bồ Câu 1 kg
60,000
Xem chi tiết

Bảng giá Danh Sách Các Loại Gia Cầm 2019

Tên Gia CầmGiá
Vịt Xiêm Pháp 1 kg85,000
Vịt Siêu Thịt 1 kg70,000
Vịt Cỏ 1 kg80,000
Vịt Bầu 1 kg75,000
Ức Gà 1 kg46,000
Mề Gà 1 kg46,000
Gà Tre 1 kg120,000
Gà Thả Vườn 1 CặpLiên hệ
Gà Tam Hoàng 1 kg60,000
Gà Ta 1 kg110,000
Gà Sao 1 kg150,000
Gà Ri 1 kg195,000
Gà Pháp 1 kgLiên hệ
Gà Nòi 1 kg133,000
Gà Lôi 1 kg130,000
Gà Kiến 1 kgLiên hệ
Gà Hồ 1 kgLiên hệ
Gà Đông Tảo 1 kgLiên hệ
Gà Cựa 1 kgLiên hệ
Gà Công Nghiệp 1 kg30,000
Gà Chọi Mỹ 1 kgLiên hệ
Gà Ai Cập 1 kg80,000
Gà Ác 1 kg150,000
Đùi Gà 1 kg90,000
Đà Điểu 1 kg100,000
Con Ngổng 1 kgLiên hệ
Chim Cút 1 kg15,000
Chân Gà 1 kg74,000
Cánh Gà 1 kg80,000
Bồ Câu Pháp 1 kgLiên hệ
Bồ Câu 1 kg60,000