Tại sao ở Malaysia, người ta không kiêng kị tiếng quạ kêu?

23/8/2018 Nguồn Hoài Minh

Quạ kêu inh ỏi giữa thành phố Kuala Lumpur

Lúc chiều tà là lúc chim muôn bay về nơi trú ẩn, ở đây có cả trăm con quạ bay về đậu trên 2 hàng cây bên đường, đậu trên các tòa nhà kêu inh ỏi, nhưng người dân ở đây rất bình thường không có gì là lo lắng sợ hãi. Mình cũng không hiểu sao lại như vậy, ở đây quạ lại phổ biến hơn cả bồ câu.

Ở Việt Nam chúng ta có thể tìm thấy số lượng lớn quạ bay lượn trên bầu trời như vậy không? Mình chưa hề thấy cảnh này ở Việt Nam. Các bạn thì sao?